Viesnīcas cenas

Maksas pakalpojumu apmaksas kārtība - skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

  • laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 250.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
  • laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.

SIVA rekvizīti: Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV13TREL2180454005000

SIVA maksas pakalpojumu cenrādī (MK noteikumi Nr. 1002) varat uzzināt visu viesnīcas pakalpojumu cenas.

Maksas pakalpojumu Aģentūra nodrošina, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.

Aģentūra atmaksā naudu klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, pamatojoties uz Aģentūrā reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas. 

 

Viesu izmitināšana

Vienība

Cena EUR (ar PVN)

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71,1. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

30,93

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

40,19

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

22,28

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

31,53

Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā , Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā

1 diennakts

14,44

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

49,43

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

58,68

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

25,11

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

34,36

Viena vieta pielāgotā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

25,73

Viena vieta pielāgotā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

34,98

Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā , Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā

1 diennakts

17,27

Papildu vieta bērnam līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korpusā, Jūrmalā (ar brokastīm)

1 diennakts

14,71

Papildu vieta bērnam līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korpusā, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

19,28

Papildu vieta bērnam līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpusā, Jūrmalā (ar brokastīm)

1 diennakts

18,59

Papildu vieta bērnam līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpusā, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

23,16

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā (četras vietas trīsistabu numurā), - 1. stāvs

1 diennakts

86,55

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā (četras vietas divistabu numurā), - 2. stāvs

1 diennakts

60,18

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā (divas vietas vienistabas numurā), - 3. stāvs

1 diennakts

40,95

Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

1 diennakts

15,05

Aģentūras, citu izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcā Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68

1 personai mēnesī

91,52

Aģentūras, citu izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcā Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68

1 personai diennaktī

5,23

 

Rehabilitācijas kurss
Vienība
Cena EUR (ar PVN)
Dubultu prospekts 71, 1.korpuss, Jūrmala
Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā istabā)
1 diennakts
63,57
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā istabā)
1 diennakts
61,04
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā)
1 diennakts
63,11
Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta)
1 diennakts
35,14
Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā istabā)
1 diennakts
46,32
Dubultu prospekts 71, 2.korpuss, Jūrmala
Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā istabā)
1 diennakts
77,97
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā istabā)
1 diennakts
63,97
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā)
1 diennakts
66,37

Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā  pielāgotā istabā)

1 diennakts
78,09

Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā  pielāgotā istabā)

1 diennakts
65,18
Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta)
1 diennakts
35,44
Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā istabā)
1 diennakts
49,25
Veselības veicināšanas programmas
 
 
Dubultu prospekts 71, 1.korpuss, Jūrmala
 
 
Programma “Relaksācija” (viena vieta vienvietīgā istabā)
5 dienas
317,88
Programma “Relaksācija” (viena vieta divvietīgā istabā)
5 dienas
305,23
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta vienvietīgā istabā)
10 dienas
713,36
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta divvietīgā istabā)

10 dienas

688,06

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta vienvietīgā istabā)

3 dienas

256,13

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta divvietīgā istabā)

3 dienas

248,54

Programma “Vitalitate” (viena vieta vienvietīgā istabā)

7 dienas

643,92

Programma “Vitalitate” (viena vieta divvietīgā istabā)

7 dienas

626,21

Programma “Muguras veselībai” (viena vieta vienvietīgā istabā)

5 dienas

372,94

Programma “Muguras veselībai” (viena vieta divvietīgā istabā)

5 dienas

360,29

Dubultu prospekts 71, 2.korpuss, Jūrmala

 

 

Programma “Relaksācija” (viena vieta vienvietīgā istabā)

5 dienas

389,88

Programma “Relaksācija” (viena vieta divvietīgā istabā)

5 dienas

319,88

Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta vienvietīgā istabā)

10 dienas

857,36

Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta divvietīgā istabā)

10 dienas

717,36

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta vienvietīgā istabā)

3 dienas

299,33

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta divvietīgā istabā)

3 dienas

257,33

Programma “Vitalitate” (viena vieta vienvietīgā istabā)

7 dienas

744,73

Programma “Vitalitate” (viena vieta divvietīgā istabā)

7 dienas

646,72

Programma “Muguras veselībai” (viena vieta vienvietīgā istabā)

5 dienas

444,94

Programma “Muguras veselībai” (viena vieta divvietīgā istabā)

5 dienas

374,94