Viesnīcas cenas

Maksas pakalpojumu apmaksas kārtība - skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

  • laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 250.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
  • laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.

SIVA rekvizīti: Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV13TREL2180454005000

SIVA maksas pakalpojumu cenrādī (MK noteikumi Nr. 1002) varat uzzināt visu viesnīcas pakalpojumu cenas.

Maksas pakalpojumu Aģentūra nodrošina, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.

Aģentūra atmaksā naudu klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, pamatojoties uz Aģentūrā reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas. 

 

Viesu izmitināšana

Vienība

Cena EUR (ar PVN)

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71,1. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

34,24

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

44,88

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

24,45

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

35,10

Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korpusā

1 diennakts

16,32

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

55,14

Viena vieta vienvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

65,78

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

27,65

Viena vieta divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

38,29

Viena vieta pielāgotā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar brokastīm)

1 diennakts

28,36

Viena vieta pielāgotā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

39,73

Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 2. korpusā

1 diennakts

19,51

Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korpusā, Jūrmalā (ar brokastīm)

1 diennakts

15,61

Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korpusā, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

21,16

Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpusā, Jūrmalā (ar brokastīm)

1 diennakts

19,69

Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpusā, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

25,23

Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2.korp., Jūrmala (ar brokastīm)

1 diennakts

24,52

Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2.korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

36,08

Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 1.korp., Jūrmalā (ar brokastīm)

1 diennakts

20,34

Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 1.korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu)

1 diennakts

30,98

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - četrvietīgs numurs 1. stāvā

1 diennakts

91,04

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - astoņvietīgs numurs 1. stāvā

1 diennakts

131,31

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - četrvietīgs numurs 2. stāvā

1 diennakts

62,54

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - sešvietīgs numurs 2. stāvā 1 diennakts 82,22
Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - divvietīgs numurs 3. stāvā 1 diennakts 43,02
Dubultu prospektā 59, Jūrmalā - trīsvietīgs numurs 3. stāvā 1 diennakts 52,70
Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

1 diennakts

17,62

Aģentūras izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcā Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68

1 personai mēnesī

95,42

Aģentūras izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcā Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68

1 personai diennaktī

5,45

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, viena ēka - 20 vietas

ēka diennaktī

394,00

Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, viena ēka - 34 vietas

ēka diennaktī

614,75

Slokas ielā 68, Jūrmalā

1 personai diennaktī

12,21

Pavadošās personas izmitināšana ar trīsreizēju ēdināšanu (pavada valsts budžeta klientu) Dubultu prospektā 71, Jūrmalā

1 personai diennaktī

17,66

 

Rehabilitācijas kurss
Vienība
Cena EUR (ar PVN)
Dubultu prospekts 71, 1.korpuss, Jūrmala
Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā)
1 diennakts
72,01
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā)
1 diennakts
69,15
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā)
1 diennakts
71,49
Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta)
1 diennakts
39,21
Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā)
1 diennakts
52,88
Dubultu prospekts 71, 2.korpuss, Jūrmala
Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā)
1 diennakts
88,28
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā)
1 diennakts
72,46
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā)
1 diennakts
75,18

Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā)

1 diennakts
88,42

Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā)

1 diennakts
73,83
Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta)
1 diennakts
39,51
Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā)
1 diennakts
56,19
CITI PAKALPOJUMI
   
Piemaksa par uzturēšanos vienvietīgā numurā personai, kura saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem 1 diennakts 14,18
Veselības veicināšanas programmas
 
 
Dubultu prospekts 71, 1.korpuss, Jūrmala
 
 
Programma “Relaksācija” (viena vieta vienvietīgā numurā)
5 dienas
347,53
Programma “Relaksācija” (viena vieta divvietīgā numurā)
5 dienas
333,23
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta vienvietīgā numurā)
10 dienas
827,84
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta divvietīgā numurā)

10 dienas

799,24

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta vienvietīgā numurā)

3 dienas

284,62

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta divvietīgā numurā)

3 dienas

276,04

Programma “Vitalitāte” (viena vieta vienvietīgā numurā)

7 dienas

654,18

Programma “Vitalitāte” (viena vieta divvietīgā numurā)

7 dienas

634,16

Programma “Muguras veselība” (viena vieta vienvietīgā numurā)

5 dienas

413,26

Programma “Muguras veselība” (viena vieta divvietīgā numurā)

5 dienas

398,96

Dubultu prospekts 71, 2.korpuss, Jūrmala

 

 

Programma “Relaksācija” (viena vieta vienvietīgā numurā)

5 dienas

428,88

Programma “Relaksācija” (viena vieta divvietīgā numurā)

5 dienas

349,78

Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta vienvietīgā numurā)

10 dienas

990,54

Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta divvietīgā numurā)

10 dienas

832,34

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta vienvietīgā numurā)

3 dienas

333,43

Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta divvietīgā numurā)

3 dienas

285,97

Programma “Vitalitāte” (viena vieta vienvietīgā numurā)

7 dienas

768,07

Programma “Vitalitāte” (viena vieta divvietīgā numurā)

7 dienas

657,33

Programma “Muguras veselība” (viena vieta vienvietīgā numurā)

5 dienas

494,61

Programma “Muguras veselība” (viena vieta divvietīgā numurā)

5 dienas

415,51